W imieniu Zarządu Salos Don Bosco i uczestników zajęć „Zima na sportowo” składamy podziękowanie Ministerstwu Sportu za wsparcie finansowe.