Informacje o imprezach i wydarzeniach na Facebooku:

  • Facebooku: www.facebook.com/salosRzeszow oraz www.facebook.com/SalezjanieRzeszow