Aktualności | Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie | E-mail: salosdonbosco@gmail.com
Salos Rzeszów
Ogłoszenia
Archiwum
Historia Salos Rzeszów
Zarząd Salos Rzeszów
Statut stowarzyszenia
Sprawozdania
Salos Polska
Kontakt
Harmonogram imprez
Wyjazdy rekreacyjne
Piłka nożna
Piłka siatkowa
Sekcja szachowa
Nasi sponsorzy
Zostań sponsorem
Galeria
Media
NASZA ORGANIZACJA
Historia Salos Rzeszów sobota, 24 lutego 2024 r.
Poznaj Nas

Wpierają nas
Patronat Medialny


Salos Rzeszów
Działalność SALOS "Don Bosco" w Rzeszowie
Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Don Bosco - Rzeszów” mieści się przy ulicy Witolda Świadka 5a. Stowarzyszenie zostało założone 13 kwietnia 1995 r. Pierwszym prezesem został ks. Grzegorz Dudek, następnie prezesurę objął ks. Kazimierz Drozd, ks. Janusz Rabiniak, ks. Ryszard Kleczyński, ks. Paweł Gacek, ks. Łukasz Torbicki, obecnie prezesem jest ks. Patryk Chmielewski.
Jak każda organizacja SALOS "DON BOSCO" w Rzeszowie posiada ściśle określone zasady funkcjonowania wyznaczone przez STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNEGO SALEZJAŃSKIEJ ORGANIZACJI SPORTOWEJ RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ "DON BOSCO" w Rzeszowie, który obejmuje artykuły w zakresie:
- Postanowienia ogólne
- Cele i sposoby działalności
- Członkostwo, prawa i obowiązki członków
- Organy władzy SALOS
- Kompetencje Walnego Zebrania
- Zarząd SALOS
- Kompetencje Zarządy SALOS
- Komisja Rewizyjna SALOS
- Organy wykonawcze SALOS
- Majątek SALOS, fundusze SALOS i administrowanie finansami SALOS
- Zmiana Statutu SALOS
- Rozwiązanie się SALOS
- Postanowienia końcowe

Cele i sposoby działalności Stowarzyszenia Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Don Bosco" wynikają z duchowości Salezjańskiej i systemu prewencyjnego ks. Jana Bosco. Podejmują wyzwania Soboru Watykańskiego II, a szczególnie Konstytucji Pastoralnej - o Kościele w świcie współczesnym, dekretu - o wychowaniu chrześcijańskim, oraz dekretu o apostolstwie świeckich.
Celem SALOS "DON BOSCO" w Rzeszowie jest:
- Rozwijanie wychowawczych, kulturalnych, społecznych aspektów sportu, w ramach uznanego wzoru człowieka i społeczeństwa inspirowanych wizją chrześcijaństwa i bogactwem salezjańskiej tradycji wychowawczej. Krzewienie humanistycznych i personalistycznych walorów sportu, inspirowanego ideą olimpizmu, z jego naczelnymi wartościami pokoju, wolności, szacunku, godności, tolerancji, przyjaźni, solidarności i fair play.
- Podejmowanie i realizowanie przedsięwzięć zmierzających do szeroko rozumianego wychowania i asystencji w procesie wzrastania dzieci i młodzieży szczególnie zaś znajdujących się w trudnych warunkach materialnych oraz ze środowisk zagrożonych społecznie.
Integrowanie grup, środowisk, ruchów - z pełnym zachowaniem ich tożsamości - na szczeblu lokalnym i regionalnym.
- Krzewienie i upowszechnianie wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej i turystyki wśród dzieci i młodzieży, jako ważnych dziedzin sprzyjających rozwojowi osobowości młodzieży. Krzewienie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży mieszkającej na osiedlu Nowe Miasto, jako powszechny sposób obniżania poziomu stresu i agresji.
- Propagowanie i umacnianie chrześcijańskich wzorców współzawodnictwa w sporcie i poza nim, opierających się na normie personalistycznej, jako naczelnej zasadzie postępowania.
- Organizowanie obozów, rajdów, wędrówek, imprez sportowych i rekreacyjno-wypoczynkowych.
- Prowadzenie działalności świetlicowej.
- Wzbogacenie kultury fizycznej dzieci i młodzieży o elementy wychowawczo-formacyjne, kulturalno-religijne, socjalno-intelektualne
- Promowanie oraz organizowanie wolontariatu w kulturze fizycznej i sportu.
- Kształtowanie poczucia współzawodnictwa za własne wychowanie.

Pierwszy okres działalności SALOS "Don Bosco" w Rzeszowie nie był najłatwiejszy. W sprawozdaniu merytorycznym ks. Grzegorz Dudek wspomina, że Stowarzyszenie włożyło wiele sił, aby wychować młodych zgodnie z programem integralnego rozwoju człowieka na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan. Wspomina również o ogromnym sukcesie, jakim było wybudowanie z młodzieżą i ludźmi życzliwymi kompleksu boisk sportowych, które jego zdaniem umożliwiało pracę wychowawczą z dziećmi i młodzieżą w systemie prewencyjnym św. Jana Bosco. Budowa Boiska została ukończona w przeciągu dwóch lat, jego otwarcie odbyło się 5 czerwca 1999 r., podczas festynu dla dzieci "Radość dla dziecka". Po upływie pięciu lat praca wychowawcza w systemie prewencyjnym św. Jana Bosco przynosiła widoczne efekty. Ks. Grzegorz Dudek stwierdził, że efektem tej pracy są zmiany w zachowaniu zarówno dzieci jak i młodzieży. "Ta praca się opłaca !".
Zgodnie z systemem prewencyjnym św. Jana Bosco nakazującym wychowywanie młodzieży poprzez sport ks. Grzegorz Dudek podjął inicjatywę organizacji wielu imprez sportowych i rekreacyjnych. Zorganizowane zostały przeróżne wyjazdy na obozy, wycieczki i rozgrywki. W 1996 roku odbyła się pielgrzymka rowerowa z Paryża do Lurd, gdzie wzięło w niej udział 60 osób.
W następne lata organizowane były wyjazdy dzieci i młodzieży w kraju i za granicą. W czasie wakacji w roku 1998 r. SL SALOS „Don Bosco” zorganizowało trzy turnusy obozów sportowych dla dzieci i młodzieży: pielgrzymkę rowerową z Rzymu przez Turyn do Rzeszowa, w której również uczestniczyli uczniowie ze szkoły w Oświęcimiu (30 osób), wyjazd do Warin (Słowacja - 80 osób), oraz obóz sportowy w Humennym (Słowacja - 100 osób).
Ze sprawozdania merytorycznego wyraźnie zauważyć można współprace SL ze środowiskiem szkolnym, gdzie prowadzone były treningi. (SP 11, 27, 18, ZSG, ZSE, V LO) dla około 250 podopiecznych, którzy jesienią po raz pierwszy wzięli udział w rozgrywkach Amatorskiej Ligi Piłki Nożnej (16 drużyn). Rozgrywki te odbywały się na boisku Wyższej Szkoły Pedagogicznej mieszczącej się przy ulicy Rejtana. Po zakończeniu tych rozgrywek rozpoczęto rozgrywki w Amatorskiej Lidze Młodzieżowej Piłki Siatkowej w dwóch kategoriach wiekowych: szkoły podstawowe oraz szkoły średnie. Łącznie brało w nich udział 30 drużyn tj. około 200 osób.
Działalność sportowa przynosiła ogromne efekty w postaci nie tylko pozytywnego oddziaływania na dzieci i młodzież, pozwalającego wychować ich na uczciwych obywateli i dobrych chrześcijan, ale również w postaci osiąganych sukcesów sportowych. W 1998 r. SL SALOS "Don Bosco" w Rzeszowie zdobyło wicemistrzostwo SALO-su RP w rozgrywkach Okręgowego Związku Piłki Nożnej (kategoria C) i Piłki Siatkowej (kategoria juniorów młodszych oraz dziewcząt w kategorii juniorek starszych). Poprzez grę w piłkę nożna i piłkę siatkową księża utrzymywali stały kontakt z dziećmi i młodzieżą w liczbie 450 osób, z czego w systematycznych treningach i spotkaniach formacyjnych uczestniczyło 200 osób. Grupa wychowawcza animatorów i trenerów liczyła 12 osób. Warto również wspomnieć, że w listopadzie 1998 roku na międzynarodowy turniej do Węgier wyjechały dziewczęta, gdzie na 14 drużyn usytuowały się na miejscu 9.
W rozgrywkach SALOS w prowincji Krakowskiej brało udział 6 drużyn ze SL SALOS "DON BOSCO" w Rzeszowie z czego 5 zajęło miejsce pierwsze, a jedna drużyna jedna miejsce drugie.
Z powodu braku źródeł archiwalnych SL SALOS "Don Bosco" w Rzeszowie został przeprowadzony wywiad z ks. Kazimierzem Drozdem. Początkowo nie zajmował on stanowiska prezesa tej organizacji jednak towarzyszył ks. Grzegorzowi w stworzeniu tego dzieła, a w okresie późniejszym był jego kontynuatorem. Po odejściu ks. Dudka objął stanowisko prezesa. Według SALOS rzeczą istotną jest wychowanie poprzez sport, dlatego też autor pracy pozwolił sobie na zadanie pytania: "Skąd wzięła się idea stworzenia takiej organizacji na terenie Osiedla Nowe Miasto w Rzeszowie ?" Odpowiedź księdza była jednoznaczna: "Kto nie czuł radości ze zwycięstwa, smutku porażki, emocji, adrenaliny krążącej w żyłach, powiewu wiatru we włosach tuż przed metą ? Tak to sport. Kto sam tego nie zaznał na pewno widział sportowców w blasku medali i w cieniu podium, sportowców płaczących ze szczęścia, ale i ze smutku. Sportowców bijących nowe rekordy świata, i tych którzy nawet nie osiągnęli tych starych. Sport budzi emocje, zadziwia, uczy, jednoczy ! Kto z nas nie biegł w ostatniej chwili na pociąg, będąc wspomagany dopingiem ludzi stojących na peronie i samego maszynisty wciskającego sygnał odjazdu ? Kto nie jechał z zawrotna prędkością na rowerze, pełen obaw czy koło się nie odkręci ? Kto nie wędrował w ciszy po górach podziwiając i kontemplując cisze ? To wszystko to sport. Bo sport nie jest tylko dla ludzi wybranych, mających odpowiednie predyspozycje i umiejętności. Sport jest dla każdego z nas! Jest on na wyciągniecie ręki, bo samo wyciągniecie ręki to już aktywność ruchowa. Dlatego i my stajemy naprzeciw zapotrzebowania na ruch, szczególnie tych najmłodszych i trochę starszych. Stad wziął początek nasz SALOS". Z wypowiedzi wyraźnie wynika ,że organizacja ta została powołana do życia na potrzeby współczesnego społeczeństwa. Sport jest sposobem na zapobieganie patologii społecznych, jest również źródłem wielu wartości wychowawczych.
Podsumowując wywiad z ks. Kazimierzem ustalono, że w danym okresie funkcjonowały sekcje: piłki koszykowej, piłki siatkowej piłki nożnej oraz sekcja tenisa stołowego. Nastąpił znaczny przyrost dzieci i młodzieży uczęszczającej na treningi sportowo- formacyjne. Do największych osiągnięć tego okresu zaliczamy: udział w Rozgrywkach Ligowych SALOS RP, udział w Rozgrywkach Ligowych organizowanych przez Polski Związek Piłki Siatkowej oraz Polski Związek Piłki Nożnej, regularny udział w Igrzyskach Inspektorialnych, uczestnictwo w Światowych Igrzyskach SALOS. Ponad to warto dodać, że w tym okresie SL SALOS "Don Bosco" w Rzeszowie było organizatorem Ogólnopolskich mistrzostw w Fustalu. Niestety ks. Kazimierz Drozd po swojej kilkuletniej działalności przy Parafii pw. Opatrzności Bożej został przeniesiony do Lublina , tym samym zamykając ten etap działalności stowarzyszenia. Jego miejsce zajął ks. Janusz Rabiniak, który przybył do Rzeszowa z miejscowości Skawa.
Funkcjonowały wówczas dwie drużyny piłki nożnej, grupa starsza (gimnazjum i szkoła średnia - 30 chłopców), grupa młodsza (szkoła podstawowa - 30 chłopców). Utworzona została również sekcja tenisa stołowego (20 osób), grupa turystyczna(20 osób), grupa rowerowa (15 osób) w dalszym ciągu funkcjonowała świetlica środowiskowa. Treningi piłki nożnej dla chłopców młodszych prowadzone były w okresie zimowym w Szkole Podstawowej nr 23 w Rzeszowie w wymiarze 1,5 godz. tygodniowo. W okresie wiosenno letnim i jesiennym treningi prowadzone były na obiekcie SALOSU na Nowym Mieście w Rzeszowie, w takim samym wymiarze godzin. Treningi dla grupy starszej prowadzone były w Szkole Podstawowej nr 23, w Gimnazjum nr 7, w wymiarze 2 x 1,5 godziny tygodniowo. W okresie wiosenno letnim i jesiennym treningi odbywały się również na obiekcie sportowym.
Zdaniem ks. Janusza Rabiniaka ten program został zrealizowany w stopniu zadowalającym, czego dowodem było podniesienie kwalifikacji sportowych i zdobyciu wielu czołowych miejsc podczas rozgrywek, turniejów, czy sparingów. Dzieci i młodzież biorąca udział w zajęciach sportowo rekreacyjnych podniosła swój poziom rozwoju kulturalnego.
Prowadzone były nie tylko treningi w zakresie piłki nożnej, funkcjonowała również sekcja tenisa stołowego, treningi prowadzone były od wtorku do soboty w godzinach od 19.00-21.00.
Następnym bardzo ważnym etapem w działalności SL SALOS „Don Bosco” było objęcie prezesury przez ks. Pawła Gacka. Ks. Paweł przyczynił się szczególnie do rozwoju sekcji piłki nożnej oraz sekcji piłki siatkowej. Był inspiratorem wielu imprez sportowych, które miały na celu realizowanie zadań wyznaczonych w Statusie SALOS RP. Sprawozdanie z pierwszego okresu działalności (2011 r.) ks. Pawła Gacka przedstawia się następująco:
- Prowadzono regularne treningi na sali gimnastycznej Gimnazjum nr 7 z zakresu piłki nożnej.
- Organizowana była półkolonia w czasie ferii zimowych.
- Wyjazd na święto młodzieży salezjańskiej "Savionalia" w Krakowie.
- Zorganizowany został festyn i rozgrywki sportowe, gry zręcznościowe dla dzieci i młodzieży z terenu
osiedla Nowego Miasta przy współpracy Osiedlowego Domu Kultury.
- Zorganizowano turniej piłki nożnej.
- Zorganizowano turniej piłka plażowej.
- Zorganizowano turniej tenisa stołowego.
- Zorganizowano piknik rodzinny.
- Odbył się wakacyjny obóz sportowo - rekreacyjny w Szczawie.
- Zorganizowano półkolonie dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych .
- Organizowane były dyskoteki i zabawy połączone z rozgrywkami sportowymi, grami ruchowymi i
zręcznościowymi.
- Organizowanie przedstawień teatralnych, koncertów muzycznych.
Całość dzieła była skierowana do dzieci i młodzieży z terenów miasta Rzeszowa i okolic ze szczególnym nastawieniem na młodzież i dzieci z osiedla "Nowe Miasto". Obejmujemy swoją działalnością ok. 400 osób, które angażują się w różnej formie we wspólne zajęcia rozwijają się intelektualnie, realizując założenia statutu naszego stowarzyszenia.
Obecnie zapraszamy do następujących sekcji:
- sekcja piłki nożnej
- sekcja piłki siatkowej
- sekcja szachowa
SL SALOS w dalszym ciągu ulega rozwojowi. Stale powiększa się liczba dzieci i młodzieży biorących udział w spotkaniach sportowo-wychowawczych. Dzięki temu, że liczba podopieczny ciągle wzrasta udaje się kontynuować dzieło rozpoczęte przez Ks. Grzegorza Dudka.
Kilka faktów z historii udziału Salosu "Don Bosco"
w OGÓLNOPOLSKICH IGRZYSKACH MŁODZIEŻY SALEZJAŃSKIEJ:

IV OIMS - Kraków 1996 r.
IV miejsce - siatkówka chłopców kategoria A
IV miejsce - siatkówka dziewcząt kategoria B
IV miejsce - koszykówka chłopców kategoria A
V OIMS - Lublin 1997 r.
II miejsce - siatkówka chłopców kategoria B
V miejsce - piłka nożna kategoria B
VI OIMS - Kielce 1998 r.
II miejsce - siatkówka chłopców kategoria A
II miejsce - siatkówka chłopców kategoria B
II miejsce - piłka nożna kategoria A
IV miejsce - piłka nożna kategoria B
VII OIMS - Poznań 1999 r.
II miejsce - siatkówka chłopców kategoria A
III miejsce - siatkówka dziewcząt kategoria B
VI miejsce - piłka nożna kategoria B
VIII OIMS - Łódź 2000 r.
I miejsce - siatkówka chłopców kategoria A
III miejsce - siatkówka dziewcząt kategoria B
IV miejsce - siatkówka chłopców kategoria B
IV miejsce - piłka nożna kategoria B
IX OIMS - Ełk 2001 r.
II miejsce - siatkówka dziewcząt kategoria A
II miejsce - piłka nożna kategoria B
IV miejsce - siatkówka chłopców kategoria A
X OIMS - Kraków 2002 r.
II miejsce - piłka nożna kategoria A
II miejsce - siatkówka dziewcząt kategoria A
VI - VII miejsce siatkówka dziewcząt kategoria A
XX OIMS - Gdańsk/Rumia 2012
II miejsce - piłka siatkowa chłopców - kategoria A
XXI OIMS - Wrocław 2013 r.
I miejsce - piłka siatkowa chłopców - kategoria A
III miejsce - piłka nożna chłopców - kategoria B
XXII OIMS - 19 - 21.10.2014 - Rzeszów
I miejsce - piłka siatkowa chłopców kategoria A
I miejsce - piłka siatkowa chłopców - kategoria B
I miejsce - piłka nożna chłopców - kategoria A
II miejsce - kosz chłopców - kategoria B
III miejsce - kosz dziewcząt - kategoria A

Kilka informacji z udziału naszych drużyn w rozgrywkach Ogólnopolskich Igrzysk Młodzieży Salezjańskiej w Futsalu:
II OIMS w Futsalu - Sieradz 1998 r. pierwszy udział Salos "Don Bosco"
III OIMS w Futsalu - Wrocław 1999 r.
VI miejsce - kategoria A
V miejsce - kategoria B
IV OIMS w Futsalu - Szczecin 2000 r.
V OIMS w Futsalu - Lublin 2001 r.
VI OIMS w Futsalu - Bydgoszcz 2002 r.
VII OIMS w Futsalu - Rzeszów 2003 r.
VIII OIMS w Futsalu - Chojnice 2004 r.
IX OIMS w Futsalu - Sieradz - 2005 r.
X OIMS w Futsalu - Zabrze - 2006 r.
XI OIMS w Futsalu - Kielce - 2007 r.
XII OIMS w Futsalu - Kutno - 2008 r.
XIII OIMS w Futsalu - Częstochowa - 2009 r.
XV OIMS w Futsalu - Suwałki 2011 r.
XVI OIMS w Futsalu - Rzeszów - 2012 r.
III miejsce - kategoria B
XVII OIMS w Futsalu - Staniątki - Niepołomice - 2013 r.
V miejsce - kategoria A
II miejsce - kategoria C
XVIII OIMS w Futsalu - Łódź 2014 r.
IV miejsce - kategoria A
IV miejsce - kategoria B
Udział w Igrzyskach Światowych Salos "Don Bosco"
XXV Światowych Igrzyskach Młodzieży Salezjańskiej - Bratysława 2014
I miejsce - piłka siatkowa chłopców - kategoria A
więcej informacji:
* strona www.salosrp.pl
* praca licencjacka na Uniwersytecie Rzeszowskim - wydział Wychowania Fizycznego, Katarzyna Czajka
* archiwum Salos "Don Bosco" w Rzeszowie
To tylko kilka zdań dotyczących życia, działalności Stowarzyszenia Salos w Rzeszowie.
Obecnie zapraszamy do następujących sekcji:
- sekcja piłki siatkowej dziewcząt,
- sekcja piłki siatkowej chłopców,
- sekcja piłki nożnej.
Więcej informacji dotyczących treningów, spotkań, wyjazdów, sparingów, na bieżąco na naszej stronie internetowej oraz na https://www.facebook.com/salosRzeszow
Zapraszamy serdecznie
Paweł Gacek
SL Salezjańskiej Organizacji Sportowej "Don Bosco - Rzeszów"
35-309 Rzeszów, ul. W. Świadka 5A
www:salos.rzeszow.pl
e-mail:salosdonbosco@gmail.com

Aktualności | Parafia pw. Opatrzności Bożej w Rzeszowie | Kontakt
Copyright © 2014 All Rights Reserved
Od 01.11.2014 r. naszą stronę
odwiedziło 71552 osób
hostingcitynet.rzeszow.pl